Yazdır

9. Bilgilendirme mektubu

Aktif .

icog-kopfToplantının gidişatı ve gündemiyle ilgili öneriler:

15-18 Ekim'de Sindelfingen'de yapılacak 1. uluslararası Otomobil İşçileri Konferansı'ndaki otomobil işçileri delege toplantısı için gündem önerisi:

14 Ekim Çarşamba (Saat 16.00-19.00 arası)

1- Birinci Otomobil İşçileri Konferansı Delege Toplantısı'nın ICOG temsilcisi tarafından açılışı.

Delegasyonların kendini tanıtımı

2- Hazırlık kararları

2a) Toplantının gidişatı ve gündeminin kararlaştırılması

2b) Delege toplantısının karar alacak katılımla yapılıp yapılmadığının tespiti, başvurularla ilgili raporun okunması (bu konuda bilgi verilmesi)

2c) Divan ve yazman seçimi

2d) Uluslararası Koordinasyon Grubunun çalışma raporunun okunması (bilgi verilmesi), rapor üzerine tartışmalar ve mali raporun okunup aklanmak üzere oylanması

 

16 Ekim Cuma (saat 14.00-17.20 arası)

3- Uluslararası Otomobil İşçileri Koordinasyonu'nun kuruluş bildirgesi taslağı üzerine tartışmalar. Kuruluş bildirgesiyle ilgili önergeler ve kararlaştırılması.

 

17 Ekim Cumartesi (Saat 14.00-18.30 arası)

4- Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun seçimi

4a) Seçim yönetmeliği üzerine karar

4b) Uluslararası Koordinasyon Grubu'na seçilmek isteyenlerin tanıtımı

4c) Koordinasyon Grubu'nun seçimi

5- 2. Uluslararası Otomobil İşçileri Konferansı'nın yeri ve tarihinin belirlenmesi

6-Sonuç bildirgesi ve diğer açıklamaların kararlaştırılması

7-Kapanış konuşması

Delege toplantısının gidişatına (yönetmeliğine) dair öneri

Delegasyonlar, delege toplantısında yoğunlaşılması gereken ana hedefin otomobil işçilerinin koordinasyonu ve mücadelesiyle ilgili görevlerin üstlenilmesi olduğunu kabul ederler. IAC (Uluslararası Otomobil İşçileri Konferansı) bu hedef temelinde mücadeleci işçilerin partiler üstü ve açık dünya bakışıyla koordinasyonu için çaba harcar. Faşist, ırkçı, cinsiyetçi ve köktendinci fikirler kabul edilmez.

2012'de yapılan 7. Otomobil İşçileri Şurası'nda kararlaştırıldığı gibi her delegasyon beş delege gösterebilir. Delege sayısından bağımsız olarak her delegasyonun beş oy hakkı vardır. Delegasyonların oy hakları, delege toplantısında yapılan bir denetleme ile belirlenir. Bir delegasyonda oylama sırasında oy dengesizliği (farklı şekilde oy vermek) ortaya çıkabilir. Oyların dağılımına her delegasyon kendisi karar verir. Her delegasyon tanınmasını sağlayacak bir tabela alacaktır. Bu sayede oturdukları masada kolayca diğer delegasyonlardan ayırt edilebilecektir.

Delege toplantısı, Uluslararası Otomobil İşçileri Koordinasyonu kuruluşu, inşası ve aktiviteleri ile ilgili kararları alır, ve yeni koordinasyon grubunu seçer.

Delegeler aralarından toplantıyı yönetecek ve aynı zamanda 1. Uluslararası Otomobil İşçileri Konferansı'nın divanı olan kurulu seçer. ICOG, divana aday önerisinde bulunur.

Tüm delegelerin konuşma hakkı vardır ve konuşmacı sırasına göre söz alarak konuşurlar. Her konuşmacının 5 dakika konuşma hakkı vardır. Kısa ve net (açık) konuşma yapılması rica edilir. Konuşmak isteyenler, iki ellerini kaldırarak söz hakkı isterler ve sıradaki konuşmacı sözünü bitirdikten sonra sırayla söz alırlar.

Farklı ideolojilere sahip olmalarına rağmen delegelerin aynı hedefle toplantıya katıldıkları kabul edilerek farklı düşüncelere karşılıklı saygı, demokrasi ve eşitlik prensibiyle tahammül etmek zorunludur.

Delege toplantısında sürdürülen tartışmalar sonunda uzlaşma temelinde ve oylama sonrası kararlar alınır. Ortaklıklar ve farklılıklar protokole geçirilir. Delegelerin düşüncelerinin ortaya çıkması için oylama yapılır. Kuruluş belgeleri ve hazırlık kararları için toplantıda bulunan delegelerin yüzde 80'inden fazlasının onay vermesi gerekir. Günlük politik kararlarda yüzde 50 onay yeterlidir. Alınan kararlar, delegelerin onaylaması sonrasında sadece bu karara onay veren delegasyonlar için bağlayıcıdır.

ICOG, delege toplantısında otomobil işçileri koordinasyonunun kuruluş bildirgesiyle ilgili bir öneride bulunur.

Toplantının gidişatıyla ilgili olarak ortaya çıkan önceden tahmin edilemeyen sorunlar delege toplantısında oylama sonrası çözülür.

Koordinasyon Grubu