Yazdır

8. Bilgilendirme Mektubu, 31 Temmuz 2015

Aktif .

15-18 Ekim'de Sindelfingen/Almanya'da yapılacak 1. Otomobil İşçileri Konferansı'na ve konferans hazırlıklarına katılmak isteyen herkese, 2012 yılında Münih'te yapılan 7. Uluslararası Otomobil işçileri konseyi katılımcılarına

8. Bilgilendirme Mektubu, 31 Temmuz 2015

Değerli Emekçi Arkadaşlar,

Aşağıda 15-18 Ekim'de Sindelfingen/Almanya'da yapılacak 1. Otomobil İşçileri Konferansı'nda Uluslararası Otomobil İşçileri Koordinasyonu kuruluşu ile ilgili olarak tartışmaya ve karara sunacağımız bir sonuç bildirgesi sunuyoruz. Uluslararası Koordinasyon Grubu olarak konferansa kadar üzerinde çalışabilmek için düşüncelerinizi, önerilerinizi ve düzeltmelerinizi bekliyoruz. En geç 1 Ekim'e kadar cevap vermeniz ricasıyla.

Mücadeleci selamlarımızla

Jesús Armendariz (İspanya), Jörn Kleffel (Almanya), Luiz Carlos Prates Mancha (Brezilya)

ICOG Koordinatörleri

Otomobil işçileri olarak geleceğimizi kendi ellerimize alacağız

17 yıllık verimli işbirliğimize bağlı olarak artık gururla 'Uluslararası Otomobil İşçileri Koordinasyonu'nun kurulma zamanının geldiğini söyleyebiliriz. Otomobil ve yedek parça sanayindeki işçilerin dünya çapındaki birliğine, ailelerimiz ve yakın destekçilerimizle birlikte ihtiyaç duyuyoruz.

Çok uluslu otomobil tekelleri işçilere baskı yapmak, işten atmak, işletmeleri kapatmak, ücret ve maaşları azaltmak için krizi bahane yapıyorlar. Bu yolla sadece kazançlarını korumakla kalmıyorlar kârlarına kâr katıyorlar. Çeşitli ülkelerde bu duruma karşı çıkmak, işyerlerimizi, ücret ve maaşlarımızı korumak için sayısız grev yaptık, mücadele sürdürdük. Deney ve bilgi alışverişinde bulunmak, örgütlülüğümüzü güçlendirmek ve uluslararası mücadeleleri teşvik ve koordine etmek istiyoruz. Birbirimizi dayanışma ve protesto eylemleriyle destekliyoruz, dayanışma grevleri örgütlüyoruz, grev kırıcı olarak çalışmayı reddediyoruz, dayanışma kampanyaları ve uluslararası ortaklaşa kararlaştırılan dayanışma amaçlı eylem günleri organize ediyoruz. Bunun için bölgesel ve kıtasal yapılar oluşturuyoruz. Bunlar hiçbir şekilde sendika ve işçi partilerine rakip olarak ortaya çıkmıyor, tam da tersine onlara destek olmak ve teşvik etmek amacını taşıyor.

1998'den bu yana düzenlenen yedi otomobil işçileri konsey toplantısı ile değişik fabrikalarda, tekellerde, ülkelerde otomobil üretimi alanında çalışan işçilerin uluslararası dayanışması güçlendi, sağlamlaştı. Konsey toplantıları, karşılıklı güven, dostluk ve birlikte değiştirmeye olan umudun doruk noktaları oldu. Karşılıklı bilgi verme, haberdar etme, dayanışma eylemleri, delegasyonlar, ortak eylem günleri düzenlemeyle dünya çapındaki otomobil işçileri hareketine katkı sunuldu.

-Almanya'da Opel Bochum, Brezilya'da GM Sao José dos Campos, Belçika'da Ford Genk, Fransa'da Peugeot Aulnay gibi fabrikaların kapatılmasına karşı ortak mücadele sürdürdük.

-Filipinler'de Toyota'da grev önderlerinin kriminalize edilmesine karşı, Hindistan'da Suzuki Maruti'deki kiralık işçilerin, Kolombiya'da GM ve Kore'de Sangyong işçilerinin işten atılmalarına karşı sürdürülen uzun süreli eylemlere dayanışma kampanyaları ve protestolarla katıldık.

-2014 yılında Güney Afrika, 2015 Ocak ayında Brezilya ve 2015 Mayıs'ında Türkiye'de Bursa'da olduğu gibi değişik tekellerde çalışan işçilerin ortak mücadelesinde yanlarındaydık.

Bütün bu mücadeleler ortak alınan şu kararlarla başlatılmıştı: İşçilerin patronların şantajlarına boyun eğmemeleri, sözüm ona alternatif olmadığını kabul etmemeleri ve sadece haklarını savunmakla yetinmeyip hak elde etmek için mücadele etmeleri. Ancak mücadelelerin başarısından çok daha önemli olan gittikçe güçlenen uluslararası sınıf bilinci ve fabrikalarda ve tüm işçi sınıfında örgütlülüğün artmasıydı. Hareketimizin genişlemesinden ve toplumsal anlam kazanmasından gurur duyuyoruz.

Buna rağmen bugün bizim için dünya çapında otomobil işçilerinin birliğini sağlamak yeni bir alan ve oldukça zor. Kamu oyunu mamipülasyonu bombardımanıyla karşı karşıyayız. Tekeller ve hükümetler işyerlerinin sosyal açıdan tahammül edilebilir şekilde yok edildiği yalanını yayıyorlar, kısa çalışma paraları veya özel ikramiyelerle çelişkileri yumuşatmaya çalışıyorlar ve ekoloji ve işyerlerinin korunması konusundaki kaygılarımızı ikisi birbiriyle bağdaşmaz gibi göstererek bizi doğayla karşı karşıya getiriyorlar ve hem ülke içinde hem de ülkeler arasında bizi birbirimize rekabete düşürerek şantaj yapıyorlar, tazminat vererek mücadele etmeden işten ayrılmamız için bizi satın alıyorlar. Bu konuda kendilerini tekellerin rekabet kavgası ve kâr mantığına teslim eden sendikacılardan da çoğu zaman destek görüyorlar. Değişik hükümetler, uluslararası otomobil tekellerine her türden tavizler vererek ve vergi kolaylıkları sağlayarak patronları koruyor, çalışma koşullarının kötüleşmesine yol açıyorlar.

Biz işçiler bunlara karşı ayaklanırsak 'hepimiz aynı tenedeyiz' yalanı son bulacaktır. Ücret taleplerimiz ölçüsüz olarak niteleniyor. Özellikle sermayenin egemenliğine boyun eğmeyenlerimiz işçi düşmanı saldırılar ve mobbinglerle karşı karşıya kalıyor. Hükümetler ve tekeller, işçi haklarını talep eden ve işçi sınıfının örgütlülüğü için mücadele eden işçi temsilcilerini, sendikal örgütlülüğe açık baskı yaparak, Kolombiya'da olduğu gibi sendikacıları öldürerek takibata alıyorlar.

Bize tek bir işyeri olarak, tecrit edilmiş olmuş durumda kimsenin haberi ve desteği olmadan bir devin karşısına çıktığımız telkininde bulunuluyor. Gerçekten de dev gibi hasımlarımız var ama güçsüz değiliz. Gücümüz uluslararası örgütlülüğümüz ve hedefimizi bilmemizden kaynaklanıyor.

Sanayi üretimindeki büyük dönüşümler insanlığın problemlerini çözmedi. Tam tersine krizleri derinleştirdi. Biz, otomobil ve yedek parça sektörü işçileri aynı tekellere bağlı olarak dünyanın değişik ülkelerinde elele çalışıyoruz ama yine de birbirimizle rekabet etmemiz için her şey yapılıyor. Çok değerli şeyler üretiyoruz ama çoğumuz ürettiklerini satın alacak güçte değil. Birçok aile, özellikle gençler işsizlik ve kiralık çalışmaya mahkum edildiği için yoksulluk veya açlık sınırında yaşıyor.

Çok gelişmiş bir üretim tarzının kalifiye işçileriyiz ama bunun kapitalist ilişkilerin kelepçesi altında bizim aleyhimize çevrildiğini ve doğa ile insan arasındaki birliğin giderek daha fazla tahrip edildiğini görüyoruz. Otomobil tekellerinin yıllık üretimi 100 milyona çıkarmak, fosil yakıtlarla çalışan otomobillerin üretilmesine devam etmek ve üretilen malları kara yolları aracılığıyla taşımakta ısrarı dünya ikliminin felce uğramasına yol açıyor. Aynı tekeller bir yandan işçi atarken diğer yandan bilinçli olarak insanlığın yaşam temeli olan doğayı tahrip ediyorlar ve küresel ekolojik felaket riskini göze alıyorlar. Giderek artan sayıda emekçi, gençlerin ve kendi geleceklerinin yok edilmesine karşı sessiz kalmıyor. Tüm dünyada işçiler kapitalist sömürüye, kadınlar üzerlerindeki özel baskı, ayrımcılık ve cinsiyetçiliğe, kitleler krizin faturasının kendilerine çıkarılmasına, doğa tahribatına, savaşlara, renk, köken ve cinsel yönelimleri nedeniyle uğradıkları ayrımcılığa karşı mücadele ediyorlar. Bu yüz milyonların içinde otomobil işçilerinin önemli bir yeri var. Bugün dünya ekonomisi ve politikasına egemen olan uluslararası mali sermaye karşısında ortaklaşa daha büyük bir güç olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Tüm otomobil işçilerini, kadın ve erkekleri, kuruluş bildirgemizi imzalayarak ve uluslararası koordinasyona üye olarak mücadelemizle bağ kurmaya çağırıyoruz.

ŞUNLARI YAPMAK İSTİYORUZ:

İşçi toplantılarına dayanışma mesajları göndererek ve otomobil tekellerinin sömürüsüne karşı mücadele eden işçilerle dayanışma etkinlikleri düzenleyerek otomobil sanayisindeki işçi mücadeleleriyle dünya çapında dayanışma..

İşten atmalara, kovuşturmalara, tutuklanmalarla baskı altına alınan ve susturulmak istenen işçilere yönelik kampanyalar düzenleyeceğiz. Cesur işçiler uluslararası dayanışma konusunda güven duymalılar. Biliyoruz ki tekellerin saldırıları yalnızca uluslararası düzeyde mahkum edilebilir. İşçilerin özgürce örgütlenme hakkını savunuyoruz.

28 Nisan iş güvenliği ve işyerlerinin korunması gününden 1 Mayıs uluslararası işçi sınıfının mücadele gününe kadar olan süre içinde eylem ve mücadele günleri düzenleyerek uluslararası birliğimizi ve mücadelemizi göstermek istiyoruz.

Tekel merkezlerinde, fabrikaları kapatmak, üretimi üretim masraflarının düşük olduğu ülkelere kaydırmak ve kâr artışını sağlamakla ilgili planlar hazırlanıyor. Bu planlarda aynı tekele bağlı olarak çalışan işçiler bile fabrikaları farklı yerlerde olduğu için birbirine düşürülüyor. Bu nedenle çok uluslu tekellerde koordineli hareket etmek, koordinasyonu sağlamak büyük önem taşıyor.

Sendikaların güçlendirilmesini ve mücadeleci temelde sendikal birliği teşvik ediyoruz. Mücadelemizi sadece ücret zammı ve daha iyi çalışma koşullarıyla sınırlandırmıyoruz.

Tüm insanların doğa ile uyumlu olarak, sömürü ve baskının olmadığı bir toplumda zengin, onurlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini istiyoruz. Vizyonumuz; uzun nefesli olarak tüm engellerin kararlı bir şekilde bertaraf edilmesini sağlayacak ülkeler üstü mücadele.

2019'da yapmayı planladığımız 2. uluslararası otomobil işçileri konferansına kadar kendimizi tanıtma, koordinasyonu ve mücadeleyi sağlayacak yapıları kurma ve sağlamlaştırma ve değişik kıtalarda yeni üyeler kazanma çabası içine gireceğiz.

Ortak çalışmamızdaki prensiplerimiz şunlardır:

Katılan tüm güçler olanakları ölçüsünde bu hareketi güçlendirmek için çalışırlar.

Görevlerin üstlenilmesinde gönüllü karar alırlar ama aldıkları görevleri sorumlulukla ve disiplinli bir şekilde yerine getirirler.

Partiler üstülük, dünya görüşüne hoş görü, eşit haklarla katılım geçerlidir.

Mali bağımsızlık ve harcamaların finansesinde katılımcının katkılarıyla herhangi bir yere bağlı olmadan çalışmamızın temel taşıdır.

Eşit haklarla demokratik tartışma kültürü, karşılıklı saygı ve diğer üyelere yönelik saldırılara yer olmaması birlikteliğimizi güçlendirecektir.

Irkçı, faşist, cinsiyetçi ve köktendinci yaklaşım ve çabaların aramızda yeri yoktur.

Kararlaştırılan görevlerin yerine getirilebilmesi için uluslararası bir koordinasyon grubu seçeceğiz. Bu grup 2019 yılında yapılacak 2. Otomobil İşçileri Konferansı'nda delegelere faaliyet raporunu sunacaktır.

Bütün ülkelerin proleteryası birleşin!

Bütün ülkelerin otomobil işçileri geleceğimizi kendi elimize alalım!