Yazdır

İşçi sınııfı ve emekçi halkların uluslararsı birliği için ‎

Aktif .

15.‎12.‎2015

Kapitalist üretim koşulları altında gelişen teknik biz işçilerin ve emekçilerin yaşam koşullarını düzeltmekden çok, sermayenin elinde bizlere ve doğaya karşı bir silaha dönüşerek sefaletimizi artırmanın araçları oluyor.

Kapitalizmin bu yıkıcı özelliğini dünyanın dört bir yanında görüyoruz, sonuçlarını yaşıyoruz. Otomotiv İşçilerinin Uluslararsı 1. Kongresi'ne (1.İAC )değişik ülkelerden gelen işçi delegelerin ortak gözlemleride bunu kanıtlıyordu.

Güvencesiz,esnek çalışma,taşeronlaştırma yaygınlaştırılırken reel ücretler düşürülüyor. Sağlık haklarına ulaşma lüks oluyor, emeklilik hakkı hayal olmaya başlıyor. Başta genç işsizler olamak üzere işsizler ordusu büyüyor. Aynı kapitalist tekel işletmesinde çalışan ve aynı işi yapan, aynı malı üreten işçiler arasındaki ücret farkı geri bıraktırılmış ülke işçilerinin alyhine olmak üzere açılıyor, kadın-erkek ücretleri arasındaki farkda açılarak devam ediyor. Bunu göçmen-yerli, Taşeron-kadrolu işçi ücretleri arasındaki büyüyen faklılaşmalar tamamlıyor.

Bu tabloyu, uluslarasılaşma niteliği derinleşen kapitalist üretimin derinleşen krizine bağlı olarak, emperyalist devletlerin kendi krizlerini kapitalist yoldan aşmak için emperyalist hegamonya savaşlarının yaygınlaşması tamamlıyor.Sermayenin çıkarları uğruna dünya yangın alanına çevrilip, bir bütün olarak doğa yıkıma uğratılıyor..

Emperyalist haydutların savaş,faşizm ve ırkçı saldırılarına karşı halkların direncide yükseliyor.

İşçi sınııfı ve emekçi halklar, gençlik ve kadın hareketi bu vahşete karşı geliyorlar.

2015 yılı Türkiye işçi hareketinin yeni mücadele ve deneylerine tanık oldu.

Türkiye’de geride bıraktığımız 2015 yılının Ocak ayında başlayan ve Mayıs-Haziran aylarında zirveye ulaşan bir metal işçi hareketi yaşandı. Başta uluslarası kapitalist tekeller Renault, Fiat ve Ford gibi işletmeler olmak üzere otomotiv ve metal sektöründe çalışan onbinlerce işçi 'metal fırtınası' estirdiler. İşçiler buna 'metal fırtanası' dediler, zira önlerine çıkan uluslarası sermayeyi olduğu gibi onların hizmetindeki satılmış sarı sendikacılığıda ezip geçtiler. Türk sermaye devletinin grev yasaklarını boşa çıkardılar. Fiili-meşru mücadeleyle Türkiyenin en 'büyük' sarı metal ( Türk Metal/TM ) sandikasını fabrikalardan adete söküp attılar, kendi seçtikleri komitelerinin kapitalistler tarafından muhatap alınmasını sağladılar, ücretlerinde ve çalışma koşullarında kısmi iyileştirmeler gerçekleştirdiler.

Sermaye devletlerinin baskı ve yıldırma politikalrını tamamlayan çürümüş-gericileşerek devletin bir erki haline gelmiş sarı dendikacılığı olduğu gibi, sertleşen mücadelelerde işçi sınıfının saflarında bujuvaziye karşı dövüşmeyi göze alamayan reformist-uzlaşmacı sendikal ihanete karşıda başarıyla direndiler.İşçi hareketinin sendikal ve öz örgütlenmesinde başarılı örnekler ortaya çıkardılar. İşyeri işçi komiteleri (FK), işyerlerinini sınırlarını aşarak, değişik işletmelerdeki işyeri işçi komitelerinin birliğiyle Fabrikalararası Komiteleri ( FAK) ortaya çıkardılar. Sendikaları yeniden sınıf mücadelesinin gerçek araçları yapmak için, sendikal örgütlenmeye yeni normlar getirdiler.

Mücadele sürecinde ortaya çıkardıkları öz örgütleri olan FK ve FAK öncülüğünde birleşen işçiler, hakalrını kazanmak ve korumak için burjuva yasalara dayanmak yerine, fili meşru mücadeleyi temel alan yeni bir sendikal birlik için güçlü bir çıkış başlattılar.

Bu kavganın iradesi ve örgütleyici gücü olarak ortaya çıkan Metal İşçilerinin Birliği (MİB ), yöneticilerine karşı başlatılan devlet terörüne boyun eğmedi, sermayenin bu saldırısını İzmir’de olduğu gibi Kocaer metal işçilerinin direnişini örgütleyerek cevapladı.

Bu kavga devam ediyor. Burjuvazi gibi işçilerde süreci ve deneylerini tartışarak yeni kavgaya hazırlanıyorlar. Metal fırtanasından sonra artık hiçbirşey eskisi gibi olmuyor, sarı sendikalar bile grev süreçlerinde grev komitelerini kabul etmek zorunda kaldılar.

a.recber (Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.)