Yazdır

2012 Uluslararası Otomotiv Endüstrisi Çalışanları Danışma Konferansı Sonuç Bildirgesi.

Aktif .

2014-2015 yılında yapılacak Olan Uluslararasi Otomotiv İscileri 1.Konferansı İçin İleri!

Otomotiv işçileri dünya capında harekete geçiyorlar!

Otomotiv işçilerinin mücadeleci eylemlerinin dünya çapında koordineli birlik ve beraberlik içinde mücadelesi için harekete geçiyoruz!

1-3 ve 4 Kasım 1998 tarihlerinde uluslararası Otomotiv isçileri danışma ve dayanışma Konferansı 10 ülkeden 450 katılımcıyla Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenmışti. İşçi, memur, mustahdem, öğrenci ve ailelerinin kendi öz emekleri ile düzenledikleri ve partiler üstü olan bu konferans, o zamandan beri her 2-3 yılda bir tekrarlanmaktadır. Bu koşnferansın yedincisi 2012 yılında, dünya çapında milyonlarca otomotiv işçisini temsilen, altıyüzün üzerinde emekçinin katılımı ile gerçekleşti.

Uluslararası Otomotiv endüstrisi çalışanlarının konferansı, partiler üstü platformda, emekçilerin dayanışma ve birlik temelinde finans kapitale ve kapitalizmin kriz politikasına karşı mücadele eder. Karşılıklı billgi ve deneyim alış verişi, Uluslararası dayanışma temelinde GM, VW, Daimler, Ford ve Bosch çalışanlarının birbirlerini karşılıklı misafir etmelrini ve ülkeler üstü birlik ve güven sağlamalarını amaçlar.

Biz programımıza çevre korumacılığını ve kadının kurtuluşunuda aldık. Demokratik grev kültürümüz ve eşitlik anlayışımız ile görüş ayrılıklarımızın üstesinden gelebiliyor, birbirimizin görüşlerine saygı duyabiliyor ve demokratik perspektifler geliştirebiliyoruz.

2009 yılı mücadele programı, demokratik prensiplerimizi geliştirdiği gibi, doğayı ve çevreyi koruma konusunda da sorumluluğumuzu geliştirmiş ve içerik kazandırmıştır.

 

ARTIK BİR ADIM DAHA İLERİYE GİTME ZAMANI GELMİŞTİR

2- Devam etmekte olan kapitalist dünya ekonomi ve finans krizi, şimdi yeni bir yıkımın eşiğine gelmiştir. Kapitalist sistemin krizi, otomotif emekçilerinin yaşam koşuları üzerindede olumsuz etkisini artırmaktadır. Kapitalizmin krizi otomotiv işçişlerininde iş güvencesini tehtit ediyor. Uluslararası otomotiv tekelleri bölgeler ve ülkelerüstü elele birlikte çalışıyorlar. Ulslararası üretim tekellerinin doymak bilmez kar hırsı bize karşı işlemekte, bizi bölmekte ve bizi birbirimize karşı rakip yapmaktadır. Bu büyük tekeller vahşice bir mücadele içerisinde birinciliğe oynamakta, dünya çapında sömürüyü   yoğunlaştırmakta ve işçi sınıfını kriminalize etmektedirler. İnsanlığın doğal ve normal yaşam koşulları acımasızca ve sorumsuzca tahrip edilerek, dünyamız   hızla ekolojik ve toplumsal bir felaketin eşiğine götürülmektedir.

GENÇLİĞİMİZİN GELECEĞİ TEHLİKEDEDİR


Tüm dünyada direniş hareketleri giderek artmaktadır. Afrika, yakın ve Orta doğuda isyan hareketleri gelişmektedir. Yunanistan halkının mücadelesi ile dayanışma içerisindeyiz. Hindistan’dan İtalya’ya, Amerika’dan, Kore’ye, Brezilya’ dan, Filipinler’e kadar, otomotiv sanayi işçilerinin verdikleri mücadeleye İAAR olarak destek veriyoruz.

Kapitalist sistem dışı düşünmeyi ve sisteme karşı mücadele etmeyi kimse bize yasaklayamaz. Karl Marks ın „Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz“ devrimci sloganı bizler için herzamankinden daha fazla çekicidir ve anlam kazanıyor.

3- Biz şimdi uluslararası danışma ve tavsiye kurulu statüsünden, bağlayıcılığı ve sorumluluğu olan otomotiv işçileri koordinasyonunun kuruluşunu ilan ediyoruz.

 

Bölünmeyi red ediyor, değişik işyerlerinde bizi birbirimize karşı kullanmalarına karşı çıkıyoruz. Sosyal şövenizmle mücadele ediyor, işçileri sınıf bilinci temelinde hareket etmeye çağırıyoruz. CO-Menejmene, çeşitli otomobil markalarının işçilerin sırtında rekabet savaşı sürdürmelerine kesinlikle karşı çıkıyoruz.Grev kırıcılığına karşı mücadeleyi destekliyor, işçilerin sendikal birliği, mücadeleci dayanışma ruhu, ve sendikaların karşılıklı enfermasyon değiş tokuşunu gerekli buluyoruz.

Dünya çapında sendikal mücadeleninde koordinasyonu gereklidir. Biz; gençlik, çevre sorunları, kadının özgürlüğü ve ayrıca halk hareketleri ve devrimci hareketlerle tüm dünyada birlikte mücadeleden yanayız.

Tüm dünyada birlik içinde enternasyonal dayanışmayı ve mücadeleyi güçlendirelim! Çözüm önerileri geliştirelim.

4- 2014-2015 yılında yapılacak olan uluslararası otomotiv işçileri konferansının yollarını açalım ve birlikte temellerini atalım.

Bu temellerin taşıyıcı sütünları olarak şunları düşünüyoruz:

1.   Beş ülke delegelerinden oluşan ve karar yetkisi olan bir delegeler konferansı.

2.   Tekellerin uluslararası mücadele birliğine karşı taktik geliştirme.

3.   Konu ile ilgili çalışma grupları ve atölye çalışmaları.

4.   Geniş yığınları kapsayan kültür programları

Uluslararası otomotiv endustrisi çalışanlarının koordinasyonunu hazırlarken, güven çok önemlidir. Karşılıklı güven ve ortak demokratik kararlar temelinde, organizasyon yeteneği ve sorumluluk içinde görevleri yürütmek ve alınan kararları hayata geçirmek gerekir.

Sendikaları ve sendika temsilcilerini, işçi ve emekçileri ve ailelerini,dernekleri,sosyal-kültürel ve politik örgütleri,otomotiv çalışanlarını ve bunların değişik ülkelerdeki hareketlerinin temsilcilerini Uluslararasi Otomotiv İscileri 1.Konferansının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi için katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

Burada faşistlere, ırkçılara ve dinci gerici akımlara yer yoktur!

5-Gelecekteki Koordinasyon Çalışmaları İçin Şunları Öneriyoruz;

-Otomotiv işçileri vakit geçirmeden harekete geçmelidirler. Bu bizi dünya çapında harekete geçirecek ve birleştirecek olan temel fikirdir. Hareket değişik ülkelerde, o ülkelerin şartlarına göre değişik şekiller alabilir.

-Birliğimiz ve sınıf mücadelemiz gücümüzün temeli olacaktır.

-Sınıf bilinci ve dayanışma içinde, 2009 tavsiye toplantısı kararları temelinde çalışacak ve bu kararları dahada geliştireceğiz.

-Konferans hazırlıkları her ülkede, otomotiv sanayi çalışanlarını güçlendirilmesi amacıyla, her ülkenin sendikalarının, politik örgütlerinin katkısıyla gerçekleştirilecektir. Bütün işçileri,sendikal kuruluş ve yönetimlerinden işçi hakları için mücadeleye ve sınıf uzlaşmacılığını redetmeye çağırıyoruz. Partiler üstü ve anti-faşist temelde, mümkün olan en geniş enternasyonal bir sendikal birlik için çalışıyoruz.

-Birlikde çalışmak karşılıklı sorumluluğuda zorunlu kılmaktadır. Ülkesindeki ortama ve mevcut duruma göre, kararları hayata geçirmek, sorumlu ve aktif çalışmak şarttır.

-Tüm katılımcılar demokratik yapıyı kabullenir, karşılıklı saygı ve hoşgörü içinde çalışmayı benimser, diğer katılımcılara saldırmaktan kaçınır.

-Otomotiv işçileri konferansı, tartışma ve örgütlenme içinde, tüm katılımcıların eşitliğini temel alır.

-Çağrıya imza atan her örgüt veya kişi, imkanları dahilinde aktif çalışma, ulusal ve uluslararası ilişkilerde hizmet vermek zorundadırlar.

-Bu zorunluluk ve sorumluluk, hazırlık ve gerçekleştirme aşamasında, finansman ve kaynak bulma içinde gereklidir. Ayrıca koordinasyon komitesi tarafından gerekli kasa kontrolüde yapılacaktır.

-Konferansın delege seçimleri,imkanlar dahilinde,2013-2014 tarihine kadar gerçekleştirilmelidir.

-Organizasyon ve tematik hazırlıklar için, Almanya’nın Sindelfingen kentinde bir uluslararası koordinasyon komitesi kurulacaktır. Bu kurul 9 ülkenin temsilcilerinden oluşacaktır.

-Karşılıklı enfermasyon ve bilgilendirme, internet üzerinden yapılacaktır. Hazırlık aşamasında yönetim, hazırlık komitesinin karalaştıracağı bir ülkeden yapılacaktır.

-Geçici olarak kullanılan dil ingilizcedir.

Bütün işçilerin uluslararası birliği için ileri!