Yazdır

1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası mücadele günüdür!

Aktif .

logo englisch text bild

İşçi sınıfının, kapitalistler ve kapitalist sistem tarafından sömürüsü ve baskı altında tutulması sürdükçe 1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası dayanışma ve mücadelesinde önemli bir silah olarak kalacaktır. Ve 1 Mayıs, bu gücü yürüyüş alanlarında gösterme günüdür. Otomotiv ve yan sanayii proletaryası, uluslararası işçi sınıfının bölünüp parçalanmasının üstesinden gelmede anlamlı bir yere sahiptir.

Kapitalist sistem işçi sınıfının birliğini parçalayıp güçsüz düşürürerek, azami kar hedefini gerçekleştirmek için her yola başvurdu: Düşük ücret, uzun çalışma süreleri, güvencesiz ve esnek çalışma, emeklilik yaşının yükseltilmesi, kadın, erkek ve göçmen işçilerin ücretleri arasındaki eşitsizlik, çocuk emeğinin sömürülmesi, işden atmalar, taşeronlaştırma ve süreli çalışma iş anlaşmaları, iş cinayetleri, kötü şartlarda işçinin sağlığını hiçe sayarak çalıştırma. Aşırı sömürü silahları ile işçilerin ve onların ailelerinin yaşam koşullarını kötüleştiriyorlar. Uluslararası finanskapital pazarlarda yürüttüğü rekabet savaşlarıyla yosulluk ve açlığı katlayarak büyütüyor. Savaşlarla çevreyi tahrip edip yıkıma uğratarak, milyonlarca aileyi sefalete sürükleyerek yerlerinden kopartıyorlar. Bunlar bizim ortak acılarımız ve sorunlarımızdır. Bütün bunlar işçi sınıfının bugünkü temel sorunlarıdır. Kaybedilen hakların kazanılması ve korunması için işçi sınıfı uluslararası alanda mücadele yürütüyor. Uluslararası düzeyde sınıf düşmanlarımızın yaşam haklarımıza karşı uzananan ellerini kırmak için dayanışmaya ve ortak mücadeleye herzamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. Bunu başaran işçi sınıfı kazancaktır.

İşçi sınıfının uluslararası mücadele birliğini sağlamak için yola çıktık. 16 yıl süren ön hazırlık çalışmalarından sonra İCOG olarak otomotiv işçilerinin 1. Uluslararası kongresini hazırlamak için çalışmalara başladık. Bu amacı hep birlikte mücadele ederek başarırsak daha güçlü bir konuma gelebiliriz. Bu yılın Ekim ayında yapılacak olan 1.Kongreyle otomotiv işçilerinin uluslararası sınıf dayanışması ve mücadele birliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Siz sınıf kardeşlerimizi dünyanın neresinde olursanız olunuz, kongreye katılarak mücadele birliğimizi güçlendirmeye çağırıyoruz!

1 Mayıs 2015’de işçi sınıfı için bu iyi haberi, bütün dünya işçilerine önemli bir örnek olarak duyuralım. Bu sesi dünyanın heryanına yayalım! Hazırlıklara katılalım! Kongrede yeralmak için şimdiden harekete geçelim!

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın işçi sınıfının uluslararası dayanışması!

Başarılı 1. Uluslararası Otomotiv İşçileri Konferansı İçin İleri!

Seyahat masrafları için bağışda bulunun! (hesap Erwin Dietrich, IBAN DE58 7001 0080 0349 3138 02 BIC şifre PBNKDEFF seyahat giderleri)

Otomotiv İşçileri Uluslararası Koordinasyon Grubu (İCOG)